Aleksandrova kuća

Lokacija: Banja Luka
Godina: 2015
Tip: Stambeni / Residential
Status: Završeno / Finished

Kuća je isprojektovana na mjestu gdje je na blago nagnutom terenu, loše pozicionirana na parceli, postojala starija stambena kuća, nedovoljne spratne visine i neodgovarajuće dispozicije. Uklanjanjem starijeg objekta, dobio se prostor na pristupnom dijelu parcele za organizovanje parkinga, dok je nagib terena iskorišten za dodatni stambeni prostor u vidu manjeg stana.