BIM modelovanje

Lokacija: Banja Luka
Godina: 2014 -
Tip: Modeling
Status: Always in progress

Bogato iskustvo (najviše na UK tržištu) u modelovanju BIM modela, koristeći savremene alate kao Autodesk Revit i Graphisoft ArchiCAD. Pravimo jednostavne modele na kojima mogu da se rade Clash Detection izvještaji, ili kompleksnije modele koji se koriste za BIM Take-Off (ekstrakcija opisa i količina). Modeli mogu da sadrže jednu fazu projekta, ili sve faze. Sve komponente sadrže IFC atribute, koji mogu da budu iskorišteni u Take-Off softveru klijenta.