Kuća L

Lokacija: Laktaši
Godina: 2020
Tip: Stambeni / Residential
Status: Završeno / Finished

Kada smo prije godinu dana započeli rad na ovoj kući, znali smo da će rezultat biti drugačiji od uobičajenog, jer smo već kod prvih skica, sa investitorima stvorili zajedničku viziju savršenog doma, a njihova otvorenost za sve inovativne ideje i naše sugestije, koje su često znali i nadopunjavati, odvela nas je u pravcu stvaranja njihove kuće iz snova sa sadržajima prilagođenim navikama i rutinama ove petočlane porodice.

Vizija je uključivala prostoranu otvorenu dnevnu zonu na južnoj strani, za uživanje porodice, ali i otvaranje kuće za česta druženja s prijateljima, zabave i proslave. Pa ipak, ova dva sadržaja su, unutar kuće, morala ostati odvojena, a upućena jedan na drugi, i sa zajedničkim prostorom za uživanje na otvorenom. Tako je nastala kuća u obliku slova L, gotovo savršeno orjentisana u pravcu jugoistok-jugozapad, na čijem spoju krakova su preostali potrebni sadržaji kuće, u prizemlju i na spratu. Travnate površine sa pogledom na šumovitu prirodu,rostilj na otvorenom i bazen su pogodnosti koje i gosti i vlasnici mogu zajedno da koriste unutar dvorišta.

U oblikovanju smo željeli postići maksimalnu harmoniju kuće sa prirodnim okruženjem u kome se nalazi, (šuma, potok i velike zelene površine), pa smo koristili tradicionalne materijale, drvo i kamen, ali interpretirajući ih na savremen način, kako na fasadi, tako i u oblikovanju konstrukcije krova.