Osvjetljenje tvrđave u Jajcu

Lokacija: Jajce
Godina: 2018
Tip: Spomenik / Monument
Status: Završeno / Finished

Projektantski zadatak tima bilo je idejno rješenje osvjetljenja srednjevjekovne tvrđave u Jajcu, BiH, koje je tehnički riješen u saradnji sa Philips Internacional Co i partnerom iz BiH. Nakon izrade idejnog rješenja, te svjetlosnih proba na samoj tvrđavi, tehnički su definisane i topline i intenziteti svjetlosti za sve pojedinačne dijelove tvrđave obuhvaćene projektnim zadatkom, te izrađen tehnički projekat osvjetljenja. Jajačka srednjevjekovna tvrđava izgrađena je u doba bosanske srednjevjekovne kraljevine (14. i 15. vijek), i bila je bio kraljevskog utvrđenog dvora. Sagrađena je na visokoj sedrenoj stijeni iznad strmog terena na čijem se dnu rijeka Pliva, obrušavajući se vodopadom u kanjon, uliva u rijeku Vrbas. Tako, jajačka tvrđava čini finalni akcent – krunu – na uzdignutom terenu, sa kojeg se pružaju spektakularni pogledi na širu okolinu. Saglediva je iz gotovo svih pješačkih pravaca unutar samog grada, kao i sa pristupnih puteva samom gradu iz pravca istok-zapad, te je njeno osvjetljenje zamišljeno kao finalni akcent u obliku krune u vizuri na grad. Stari grad ispod tvrđave, imao bi gradirano osvjetljenje, čiji bi se intenzitet povećavao ka glavnoj pjesačkoj zoni u kojoj bi intenzitet svjetlosti bio najveći.Bedemi tvrđave su osvjetljeni toplom kontinualnom uniformnom svjetlosti sa nešto intenziivnijim i hladnijim akcentima na arhitektonskim detaljima poput kule, ulaza, preostalog prozora urađenog u kontinentalnoj gotici, prsobranima i isturenjima u zidu. Najznačajniji arhitektonski detalj na bedemu je srednjevjekovni grb, koga je moguće sagledati tek iz neposredne blizine, i s obzirom na njegov trougaoni oblik, njegova rasvjeta je frontalno, meko osvjetljenje u vidu timpanona, bez previše dramatičnih poteza, pravilno dozirana, kako bi se istakla plastika grba, dobili efekti svjetlijeg i tamnijeg dijela refljefa. Naknadno dograđeni prsobrani na mjestima porušenih kula su detalj koji je takođe vidljiv, te se po horizontalnoj liniji, u slogu kamena, planira postavljanje linearnog osvjetljenje sa gradijentom ka vrhu prsobrana. Za romaničku biforu kao i lučni ulaz u samu tvrđavu planirano je toplije zadnje osvjetljenje, kojim bi se postigao efekat povećanja zapremine i težine samog detalja, naglašenost luka i dobijanje dubine. Unutarnje osvjetljenje tvrđave i njenih bedema, je nešto suptilnije, smanjenog intenziteta, tople svjetlosti, ali svedeno na periode dana i godine koji su prilagodeni turističkim posjetama tvrđavi, sa mogućnošću otvaranja noćnih turističkih posjeta i kulturnih aktivnosti. Ovim osvjetljenjem suptilno je moguće i formirati same staze, budući da su one nedefinisane i da su spontano nastale, te nisu fizički potpuno riješene. Planirano je da se osvjetljenje može ugasiti ili značajno smanjiti u nekom određenom noćnom terminu, kada sve aktivnosti na tvrđavi jenjavaju.
U saradnji sa
https://www.philips.hr/
http://www.manedra.com/

Pogledajte i animaciju rješenja u playeru ispod ili posjetom našem YouTube kanalu