Butik donjeg veša

Lokacija: Banja Luka
Godina: 2018
Tip: Uslužni / Retail
Status: U toku / In progress

Za postojeći butik donjeg veša u centru Banja Luke, koji je u dotrajalom stanju od korištenja, izrađen je predlog enterijera sa namještajem po mjeri, predviđene nove instalacije i rasvjeta, zamjena dotrajalih pozicija bravarije i stolarije, te uvođenje novih tehnologija nadzora i komunikacije.
Zahtjev investitora su bile svijetle boje. Analizom pozicija i nedostataka postojećeg rasporeda ustanovljena je pozicija kabina, a naplatni put spojen je sa pokaznim i postavljen naspram ulaza u butik. Namještaj je projektovan kao modularni, ali sa varijacijama, takav da bude funkcionalan za izlaganje specifične vrste robe. Postojeći stub u butiku je djelimično iskorišten za naslanjanje izložbenih ormara, a dijelom kao dekorativni element. Sav prostor butika je protočan i nema podjela na aktivni i neakativni dio butika, kako je to sada. Oslobađanjem izloga, u lokal je puštena svjetlost, a rješavanjem magacinskog dijela, dobio se dodatni prostor za skladištenje robe. Poseban izazov bilo je rješavanje izloga, zbog pozicije radijatora. Visina izloga je iskorištena za smještanje dubokih ladica, dok su radijatori ispod izloga dostupni preko mehanizama za otvaranje i proreza na bočnim stranama. Sredina prolaza između ormara iskorištena je za postavljanje pultova i vitrina za sitniju robu.

Pogledajte i animaciju rješenja u playeru ispod ili posjetom našem YouTube kanalu